КОНТАКТ С НАС

Производствена база и склад:

Пловдив 4000
ул. Рогошко шосе 18 а
Тел. +359 899 894035

 

 

Производствена база и склад:

гр. Червен бряг
ул. "Тунджа" #9
Тел. 065419259

 

 Административен офис:

София 1680
Ул. Топли дол 1а
Мобилен: +359  894 452 230
Тел: +359 2 9582709

Факс: +359 2 8586329